Šobrīd Daugavpilī

Par Sociālā dienesta vadītājas p.i. iecelta Elita Kuzmina Domes ziņas

724
Par Sociālā dienesta vadītājas p.i. iecelta Elita Kuzmina

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa rīkojumu, sakarā ar darba nepieciešamību un nodrošinot Sociālā dienesta nepārtrauktu darbību, no šī gada 5.jūlija uz N.Jakubovskas slimības laiku, par Sociālā dienesta vadītājas pienākumu izpildītāju tiek iecelta Sociālā dienesta speciāliste DI procesa īstenošanai Elita Kuzmina.

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.