Šobrīd Daugavpilī

Par Sociālā dienesta darbu septembrī Domes ziņas

159
Par Sociālā dienesta darbu septembrī
 1. Sociālās palīdzības nodaļa Lāčplēša ielā 39:

 Klientu pieņemšana klātienē, izmantojot rindas sistēmu (talonus):

 • pirmdienās  no plkst. 8.00 līdz 12.00
 • otrdienās  no plkst. 8.00 līdz 12.00
 • trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00

Klientu pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta:

 • pirmdienās no 13.00 līdz 17.00,
 • otrdienās 13.00 līdz 16.00. 

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls)

Tālrunis saziņai, lai uzzinātu informāciju par komunālo pakalpojumu apmaksu (dzīvokļa pabalsts): 654-49908

Tālrunis saziņai klientu apkalpošanas punktā Lāčplēša ielā 39  braukšanas atlaižu karšu noformēšanai – 29579901.

 1. Klientu apkalpošanas punkts Liepājas ielā 4:

Klientu pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta:

 • pirmdienās no 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • otrdienās no 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00.
 • ceturtdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00.

Tālruņi saziņai klientu apkalpošanas punktā Liepājas ielā 4: 654-76983, 654-76984, 22305984; 26955509

 1. Klientu apkalpošanas punkts Šaurā ielā 28:

Klientu pieņemšana klātienē, apkalpojot Sociālās mājas, Sociālās patversmes, Nakts patversmes, Ģimenes atbalsta centra/patversmes un Grupu dzīvokļu klientus, notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Papildus klientu (Ķīmiķu mikrorajona iedzīvotāju) pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

 • pirmdienās no 13.00 līdz 17.00;
 • ceturtdienās no 13.00 līdz 16.00.

Tālruņi saziņai klientu apkalpošanas punktā Šaurā ielā 28:  654-45038, 29153451, 28236813 

 1. Klientu apkalpošanas punkts Vienības ielā 8:

Pieņem klientus rindas kārtībā, izņemot trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes/personas statusa noformēšanu.  

 • pirmdienās no 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00
 • otrdienās no 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00.
 • ceturtdienas no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00.

Sociālais dienests lūdz klientus ierasties savlaicīgi, 5 minūtes pirms noteiktā pieņemšanas laika, neveidojot nepamatotas rindas pie Dienesta ārdurvīm.

Ierodoties uz pieņemšanu lietot mutes un deguna aizsegu, ievērot divu metru distanci.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

Visus iesniegšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo laicīgi (mājās).