Šobrīd Daugavpilī

Par SIA “Labiekārtošana D” valdes locekli ievelēts Jānis Vagalis Domes ziņas

385
Par SIA “Labiekārtošana D” valdes locekli ievelēts Jānis Vagalis

6. jūnijā SIA “Labiekārtošana D” dalībnieku sapulcē kapitāldaļu turētāja pārstāvis likumā noteiktajā kārtībā uz 5 gadiem par SIA valdes locekli ievēlēja Jāni Vagali. Kandidāta atbilstību amatam izvērtēja nominācijas komisija.

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.