Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Domes ziņas

435
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2018.gada 27.decembrī, plkst.16.30   Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

2.

Par atļauju uzņemties ilgtermiņa saistības un noslēgt Vispārīgo vienošanos

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors Teodors Binders

3.

Par vienošanās par Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā piemērojamo sadzīves atkritumu masu un tilpumu noslēgšanu

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

4.

Par nešķirotu sadzīves atkritumu maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu apstiprināšanu

 

5.

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Dukšinska atlaišanu

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs