Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldības policija utilizācijai nodos pamestus transportlīdzekļus Pašvaldības ziņas

227
Pašvaldības policija utilizācijai nodos pamestus transportlīdzekļus

Turpmāk Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā Daugavpils pašvaldības policija ir pilnvarota pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa atzīšanu atmestu nolietotu transportlīdzekli, kā arī nodot to utilizācijai apstrādes uzņēmumam.

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 4. oktobra noteikumiem Nr. 748 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam” var atzīt transportlīdzekli par atmestu un nolietotu. Savukārt, saskaņā ar “Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu”. pašvaldībai jāorganizē šādu transportlīdzekļu pārvietošana uz speciālu stāvvietu vai nodošanu utilizācijai.

Transportlīdzeklis atzīstams par atmestu nolietotu transportlīdzekli, ja:

  • tas atrodas ārpus ceļa, vietā, kas nav paredzēta transportlīdzekļu novietošanai, kā arī ārpus transportlīdzekļa īpašnieka nekustamā īpašuma ilgāk par 30 diennaktīm, un to apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa;
  • tas ir novietots speciālā stāvvietā šajos noteikumos vai Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumos Nr.767 “Noteikumi par transport­līdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa” noteiktajos gadījumos ilgāk par 30 diennaktīm;
  • transportlīdzekļa īpašnieks rakstiski atsakās izņemt to no speciālās stāvvietas.

Lai mazinātu administratīvo slogu, pašvaldība transportēšanas un nodošanas funkcijas pienākumus var nodot izpildei atkritumu apsaimniekotājam vai apstrādes uzņēmumam, bet ar to saistīto izdevumu kompensāciju var piedzīt no transportlīdzekļa īpašnieka.

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības
Komunikācijas nodaļa