Šobrīd Daugavpilī

Pabeigti būvdarbi četrās izglītības iestādēs no piecām iesaistītām ES projektā Domes ziņas

311
Pabeigti būvdarbi četrās izglītības iestādēs no piecām iesaistītām ES projektā

Saskaņā ar 2018.gada 2.augustā parakstīto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi, projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/026 „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām” ietvaros ir paredzēts īstenot piecu Daugavpils izglītības iestāžu modernizāciju, veicot sekojošas darbības:

  • Ergonomiskas mācību vides izveide, pilnībā vai daļēji (atsevišķā telpu grupā) atjaunojot inženiertīklus (ventilācija, apkures sistēma, apgaismojums), veicot telpu remontu un iegādājoties ergonomiskas mācību mēbeles. Būvdarbiem tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība;
  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
  • Sporta infrastruktūras atjaunošana (Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola).

 

Uz doto brīdi jau pilnībā pabeigti būvdarbi gan būvprojekta, gan apliecinājuma kartes ietvaros Daugavpils 13.vidusskolā, 27.07.2020 Daugavpils pilsētas Būvvalde pieņēma atjaunotas telpas ekspluatācijā.

 

Sākot ar augustu, būvdarbi jau notiek tikai ēkā Parādes ielā 7, kas ir paredzēta Daugavpils Saskaņas pamatskolas vajadzībām. 29. jūlijā šī būvobjektā notika plānotā Būvniecības valsts kontroles biroja pārbaude, pēc kuras rezultātiem būvniecības objekts saņēma pozitīvo „zaļo atzīmi” BVKB kontroles kartē: https://bvkb.gov.lv/kartes?object=4974&state=1.

Būvobjektu arī apmeklēja Domes priekšsēdētāja vietniece Līvija Jankovska, kas nodrošina būvdarbu gaitas kontroli no Domes vadības puses: https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/pilsetas-zinas/pasvaldiba-rupigi-seko-darbu-gaitai-skolas-eka-parades-iela-7.

 

Jūlijā arī tika pabeigts IKT aprīkojuma iepirkums DPD 2020/47 divām pilsētas skolām, pēc kura rezultātiem tuvākajā laikā tiks noslēgti līgumi.

Projekta mērķis ir  Daugavpils pilsētas piecu izglītības iestāžu izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta kopējie izdevumi: 6 268 269.95 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 3 592 169.43 EUR, no tiem ERAF finansējums: 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 3 053 344.00 EUR.