Šobrīd Daugavpilī

NOTIKUSI IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA Domes ziņas

227
NOTIKUSI IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

Sagatavots ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” plānotai darbībai- cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika 2018. gada 18. decembrī.

Sabiedriskās apspriešanas protokols