Šobrīd Daugavpilī

Norit darbs pie iekštelpu alternatīvo sporta veidu izveides Stacijas ielā 129A Pašvaldības ziņas

1739
Norit darbs pie  iekštelpu  alternatīvo sporta veidu izveides Stacijas ielā 129A

Ēkā Stacijas ielā 129A, Daugavpilī no 1.oktobra notiek remontdarbi. Tos veic SIA “Argon”, darbus plānots pabeigt līdz jaunajam gadam. Līguma summa 72 500 eiro( bez PVN).  Darbu veikšanas projekti tiks saskaņoti starp iekārtu uzstādītājiem un remontdarbu veicējiem un tos varēs veikt paralēli. Tā ir pašvaldības ēka, kur plānots uzstādīt iekārtas iekštelpu alternatīvo sporta veidu centra izveidošanai.   

Ēkā Stacijas ielā 129A plānots veikt iekštelpu alternatīvo sporta veidu centra izveidošanu  atbilstoši SIA “ City  Playgrounds” izstrādātam metam un tehniskai specifikācijai.  Kurā tiks uzstādītas iekārtas iekštelpu alternatīvo sporta veidu centra izveidei ar 4 zonām: skeitparka zona; vingrošanas zona, švammju kastes un batutu zona, klinšu kāpšanas (Bouldering) zona atbilstoši esošām metā noteiktām zonām, vizualizācijai un ņemot vērā katrai zonai atsevišķi noteiktās prasības.

Dažas no tām: Skeitparks: laukums 360m2, tas tiks veidots, kā monolīta struktūra, tā, lai grīdas un/vai rampu, slīpumu (benku) savienojumu vietas būtu vienlaidus monolītas konstrukcijas, bez salaidumu šuvēm, kas ietu perpendikulāri braukšanas virzienam.

Vingrošanas zona: vingrošanas zonas laukums 80m2 un tajā būs dažādu formu un izmēru matrači,  kas speciāli veidoti alternatīvo sporta veidu triku pilnveidošanai.

Švammju kastes un batutu zona: batutu zonas laukums 80 m2 un švammju kastes zonas laukums 80 m2 . Visām konstrukcijām, kuru augstums pārsniegs 1m (ja no tās iespējams nokrist) veidos margas, kuru minimālais augstums ir 1m. Klinšu kāpšanas (Bouldering) zona:  viena daļa kāpšanas sienas tiks veidota pēc Bouldering principa, neparedzot drošības atsaites un otru kāpšanas sienas daļu veidos ievērojot klinšu kāpšanas atlētu prasības, veidojot īpaši  sarežģītus, negatīvā leņķī veidotas sienas daļas. Sienas augstums pa vertikālo asi jāparedz ne augstāks par 4.5 metriem.  Uz grīdas būs speciāli šim sporta veidam izgatavots drošības matracis, kura minimālā distance no negatīvās sienas pārkares augstākā punkta ir 2.5m.

Informāciju sagatavoja: Inta Ruskule, Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodalās vadītāja