Šobrīd Daugavpilī

No amata atbrīvots Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis Domes ziņas

558
No amata atbrīvots Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis

27.decembrī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē ar balsu vairākumu no amata tika atbrīvots Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.J. Dukšinskis Domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus pildīja kopš 2018. gada 28. jūnija. Galvenās viņa atbildības sfēras bija pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana, sanitārā tīrība, komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem un pašvaldības uzņēmumu kontrole.

Kā paskaidroja Daugavpils pilētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Igors Prelatovs, kas pēc Riharda Eigima atbrīvošanas no Domes priekšsēdētāja amata, saskaņā ar likumu Par pašvaldībām, pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus, jautājums par J.Dukšinska atbrīvošanu no amata tika ierosināts, ņemot vērā izveidojušos kritisko situāciju pilsētas uzkopšanā. Līgums ar kompāniju, kas nodrošina šo pakalpojumu, beidzas 2018. gada 31. decembrī. Sešu mēnešu laikā, kopš J. Dukšinskis pārrauga šo sfēru, tika organizētas divas iepirkuma procedūras par pilsētas ielu uzkopšanu. Pirmā no tām bija izbeigta sakarā ar nekvalitatīvo tehnisko specifikāciju. Otrā, kuras tehnisko specifikāciju saskaņoja J. Dukšinskis, noslēdzās ar 2.5 miljonu eiro sadārdzinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Pašlaik situācija ir izveidojusies tāda, ka gada noslēgumā Domes deputātiem ir jāmeklē līdzekļi un risinājums, lai pilsētā 2019. gada pirmajās dienās nevaldītu haoss un tā tiktu uzkopta. Nesaskaņojot ar kolēģiem, 2018. gada 27. decembrī J. Dukšinskis izdeva rīkojumu „Par pakalpojumu līguma slēgšanu par Daugavpils pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu”, tādejādi vienpersonīgi uzliekot par pienākumu Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldei noslēgt līgumu par ielu uzturēšanu 2019. gadā un uzņemties finansiālas saistības līguma izpildei.

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa