Šobrīd Daugavpilī

No 21. oktobra līdz 14. novembrim Daugavpils pilsētas pašvaldībā ierobežota iedzīvotāju pieņemšana klātienē Pašvaldības ziņas

916
No 21. oktobra līdz 14. novembrim Daugavpils pilsētas pašvaldībā ierobežota iedzīvotāju pieņemšana klātienē

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā nr. 720 un stingrāku epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu uz četrām nedēļām visā valstī, no 21. oktobra līdz 14. novembrim tiks ierobežota apmeklētāju pieņemšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Informācijas birojs (Kr. Valdemāra iela 1) iedzīvotājus konsultē attālināti. Neatliekamas nepieciešamības gadījumā (grozījumi MK rīkojumā Nr.720, punkts 5.49.15.2.) iedzīvotājus pieņems klātienē pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni – 654 04399 vai 654 04344, kā arī rakstot uz e-pastiem info@daugavpils.lv un infodome@daugavpils.lv.

Iesniegumus iekļaušanai Baltkrievijas pie­robežas teritorijas šķērsošanas sarakstos jāsūta uz maija.frolova@daugavpils.lv, tālr. 654-04321. Atgādinām, ka pašvaldībai adresētus iesniegumus var reģistrēt izmantojot vienoto sistēmu www.latvija.lv.

Personas, kurām nav pieejami elektroniskās autentifikācijas rīki, pēc iepriekšējā pieraksta Informācijas birojā ir iespēja saņemt izdrukātu Covid-19 sertifikātu.

Ņemot vērā noslogojumu, aicinām iedzīvotājus izturēties ar sapratni, ja operatīvi neizdodas sazināties ar Informācijas biroja speciālistiem.

 

Daugavpils pilsētas domes vadība un deputāti konsultācijas iedzīvotājiem sniedz attālināti. Deputātu kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv/kontakti.

 

Pašvaldības Juridiskais departaments (Kr. Valdemāra iela 1)  konsultācijas sniedz attālināti pa tālruni 654 04304 vai 654 04366.

 

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta (Kr. Valdemāra iela 1) nodaļu speciālisti ārkārtējās situācijas laikā sniegs attālinātās konsultācijas. Neatliekamas nepieciešamības gadījumā (grozījumi MK rīkojumā Nr.720, punkts 5.49.15.2.) iedzīvotājus pieņems klātienē pēc iepriekšējā pieraksta.

Departamenta vadītājas, nodaļu vadītāju un speciālistu kontakti pieejami pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv/kontakti. Atgādinām, ka sagatavot un iesniegt dokumentus elektroniskā veidā iedzīvotāji var arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv sadaļā “Iesniegumi iestādei” vai portālā www.epakalpojumi.lv.

 

Attīstības departamenta (Kr. Valdemāra iela 13) konsultācijas iedzīvotājiem sniedz attālināti. Departamenta vadītājas un nodaļu vadītāju kontaktinformācija pieejama www.daugavpils.lv/kontakti. Savukārt atbildes uz jautājumiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, var saņemt zvanot pa tālruni 654 27250.

 

Daugavpils dzimtsarakstu nodaļas (Raiņa iela 27) pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt attālināti. Neatliekamas nepieciešamības gadījumā (grozījumi MK rīkojumā Nr.720, punkts 5.49.15.2.) iedzīvotājus pieņems klātienē pēc iepriekšējā pieraksta. Klātienē tiek reģistrēta bērna dzimšana  un personas miršanas fakts. Savukārt pieprasīt arhīva izziņas un atkārtotos arhīva dokumentus, pieteikties vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņai un iesniegt laulību reģistrācijas pieteikumu var izmantojot attiecīgo pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstīto dokumentu uz e-pastu dzimt@daugavpils.lv. Gadījumā, ja tiek iesniegts laulību reģistrācijas pieteikums, tas jāparaksta abiem laulātajiem.

Dzimšanas reģistrācija - 654 25515, 27031199;

Miršanas reģistrācija - 654 76778, 27031199;

Laulības reģistrācija - 654 76780, 27031199;

Arhīvs - 65 422575,  654 25056, 27031199;

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa - 654 24324, 27031199.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Bāriņtiesa (Raiņa iela 27) konsultācijas iedzīvotājiem sniedz attālināti. Neatliekamas nepieciešamības gadījumā (grozījumi MK rīkojumā Nr.720, punkts 5.49.15.2.) iedzīvotājus pieņems klātienē pēc iepriekšējā pieraksta pa kontakttālruņiem, kas pieejami pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv/kontakti.

 

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta (Raiņa iela 28) nodaļu speciālisti ārkārtējās situācijas laikā sniegs attālinātās konsultācijas. Neatliekamas nepieciešamības gadījumā (grozījumi MK rīkojumā Nr.720, punkts 5.49.15.2.) iedzīvotājus pieņems klātienē pēc iepriekšējā pieraksta pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00 un trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00. Pierakstīties konsultācijām varat zvanot 26402651, 65407780 vai rakstot ppdep@daugavpils.lv. Dokumentus iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu ppdep@daugavpils.lv vai izmantojot būvniecības informācijas sistēmu www.bis.gov.lv, vai pa pastu: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, vai atstājot pastkastītē 1.stāvā.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa