No 1. jūlija pieaugs ienākumu slieksnis maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanai Pašvaldības ziņas

1578
No  1. jūlija pieaugs ienākumu slieksnis maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanai

Ceturtdien, 18. maijā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti skatīja un atbalstīja jautājumu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni”. Jauniem saistošajiem noteikumiem stājoties spēkā, sociālo atbalstu varēs iegūt plašāks Daugavpils valstspilsētas iedzīvotāju loks.

Ar 2023. gada 1. jūliju Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta ceturtā daļa paredz, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni ne augstāku par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā nolemts piemērot augstāko iespējamo ienākumu slieksni 80% apmērā. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta piekto daļu, attiecīgajam ienākumu slieksnim tiks piemēroti šādi koeficienti: pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā - koeficients 1; pārējām personām mājsaimniecībā - koeficients 0,7.

Saistošie noteikumi, kas nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā un līdz ar to zaudē spēku Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr.53 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni”.

Tas nozīmē, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis no 01. jūlija tiks noteikts 501 euro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā (pašlaik – 436 euro)  un 351 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā (pašlaik – 305 euro).

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmeņa celšana labvēlīgi ietekmēs iedzīvotājus, jo lielāks iedzīvotāju skaits saņems pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus un atvieglojumus, kā arī valstī paredzēto atbalstu, piemēram, valsts nodrošināto bezmaksas juridisko palīdzību u.c.

Līdz 1. jūlijam maznodrošinātās mājsaimniecības statusa iešķiršana notiks saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem Saistošajiem noteikumiem un tajos atrunātajiem ienākumu kritērijiem. 

Plašāka informācija par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanu un atbalsta veidiem pieejama ŠEIT

No 1. jūlija Labklājības ministrijas pārziņā esošās minimālo ienākumu līmeņa reformas ietvaros paredzētas arī citas izmaiņas trūcīgāko iedzīvotāju atbalstam. Plašāk par to lasiet: https://www.lm.gov.lv/lv/minimalo-ienakumu-limena-reforma.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!