Šobrīd Daugavpilī

Modernizēs Stropu pamatskolu-attīstības centru Pašvaldības ziņas

398

Daugavpils valstspislētas pašvaldība, rūpējoties par drošas un ērtas mācību vides nodrošināšanu visiem pilsētas skolēniem, plāno uzsākt Stropu pamatskolas-attīstības centra modernizāciju. Tam tiek paredzēts ERAF finansējums vairāk nekā 900 000 euro apmērā. Jautājums par atbalstu projekta īstenošanai, un, attiecīgi, projektēšanas uzsākšanai iekļauts domes kārtējās sēdes darba kārtībā.

Pašlaik Stropu pamatskolā-attīstības centrā mācās vairāk nekā 200 bērni ar īpašām vajadzībām no Daugavpils un arī no citām Latvijas pilsētām. Te tiek īstenotas specializētās programmas audzēkņiem ar dzirdes, runas, kā arī cita veida traucējumiem.

Mācību iestādē ir vairākas ēkas, kur tiek nodrošināts daudzveidīgs un kvalitatīvs mācību process. Taču galvenais korpuss ir 20. gs. vidū būvētā savrupmāja, kura iekštelpas pamatīgi skaris laika zobs. Tām nepieciešami vērienīgi tehniskie uzlabojumi, ko iecerēts paveikt tuvākajā laikā.

Andrejs Elksniņš, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs “Šobrīd Daugavpils pašvaldība jau ir saņēmusi apliecinājumu par 960 000 euro piešķiršanu, lai sakārtotu Stropu pamatskolu. Līdzekļi ir ieplānoti, lai sakārtotu mācību iestādes sporta zāli, kura šobrīd ir drausmīgā stāvoklī. Papildus tam tiks labiekārtota arī āra vide, izveidojot mūsdienīgu vietu bērnu mācībām un brīvā laika pavadīšanai. Papildus tam , pamatskolā tiks izremontētas arī atsevišķas mācību klases, kuru tehniskais stāvoklis ir gaužām neapmierinošs. Mācību vides sakārtošana mūsu izglītības iestādēs šobrīd ir viena no mūsu prioritātēm. Un tas ir divtik svarīgi attiecībā uz bērniem, kuriem nepieciešams īpašs atbalsts”.

Projekta ietvaros paredzēts nomainīt ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, elektronistalācijas, ierīkot energoefektīvo apgaismojumu, uzlabot ugunsdrošības sistēmu, kā arī ierīkot sensoro istabu un iegādāties mācību procesam nepieciešamo aprīkojumu. Pēc projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas, tas tiks iesniegts CFLA vērtēšanai.

Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!