Šobrīd Daugavpilī

Kultūras pils ēkas energoefektivitātes projekts tuvojas noslēgumam Domes ziņas

437
Kultūras pils ēkas energoefektivitātes projekts tuvojas noslēgumam

2019. gada 20. jūlijā noslēgsies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī” (Līguma Nr. 4.2.2.0/17/I/002) realizācija.
Pateicoties ERAF projekta īstenošanai vienā no lielākajām koncertzālēm Latvijā tika veikta ārējo norobežojošo konstrukciju – ārsienu, cokola un jumta siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa. Ēkā tika ierīkota ļoti jaudīga un mūsdienīga ventilācijas sistēma, veikta siltumapgādes sistēmas atjaunošana, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, ka arī nodrošināti ugunsdrošības pasākumi.

Projekta rezultātā ir plānots siltumnīcefekta gāzu un siltumenerģijas patēriņa samazinājums. Projekta ietvaros veiktas darbības ļaus samazināt ēkas ekspluatācijas izdevumus un sekmēs ekoloģiskas situācijas uzlabošanu.

Kopumā visas projekta plānotās aktivitātes tika īstenotas un projekta izvirzītais mērķis - sekmēt Daugavpils pašvaldības iestādes Kultūras pils (Smilšu ielā 92, Daugavpilī) ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu, ir sasniegts.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 756 741.39 EUR. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums sastāda 85% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Šobrīd Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem un viesiem Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde „Kultūras pils” piedāvā plašu, interesantu un daudzveidīgu pasākumu afišu http://dkp.lv/afisa.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments
Projekta vadītāja Svetlana Krapivina