Šobrīd Daugavpilī

Izsludināta pieteikšanās dzīvokļu īres tiesību izsolēm Gaismas ielā 7 Pašvaldības ziņas

1013

Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludināja pieteikšanos dzīvojamo telpu īres tiesību izsolēm renovētajā mājā Gaismas ielā 7. Pirmo objektu izsoles notiks jau 10. maijā.

Informācija par izsolēm atrodama šeit

Dzīvokļu jautājums ir nemainīgi aktuāls gan tiem, kas uzsāk patstāvīgu dzīvi, gan ģimenēm, kas meklē risinājumus ērtāka un plašāka mājokļa iekārtošanai, gan speciālistiem, gan daudziem citiem, kas dzīvo Daugavpilī vai vēl tikai plāno uzsākt dzīves, darba vai studiju gaitas mūsu pilsētā. Pašvaldība, apzinoties visu šo iedzīvotāju kategoriju vajadzības, nemitīgi meklē risinājumus tam, lai radītu šeit maksimāli ērtu un labvēlīgu dzīves vidi.

Deviņstāvu māja Gaismas ielā 7 tika pārņemta pašvaldības īpašumā 2014. gadā. Rekonstrukcija tika uzsākta pirms pusotra gada: tās gaitā ēkā atjaunotas siltumapgādes un ūdensvada sistēmas, elektroinstalācija, kā arī veikti citi remontdarbi, kā rezultātā pašvaldības rīcībā nonāca 105 labiekārtoti 2-4 istabu lieli dzīvokļi.

Šī dzīvojamā fonda sakārtošana palīdz pašvaldībai risināt dzīvokļa jautājumu pilsētā. Ņemot vērā saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” atrunātos nosacījumus, dzīvokļi mājas „A” sekcijā tika piedāvāti īrei 30 ģimenēm, kurās vismaz viens no vecākiem ir nodarbināts ne mazāk par gadu. Gatavību īrēt dzīvokli šajā mājā izteica 4 ģimenes. Vēl 18 dzīvokļi uz šo brīdi rezervēti speciālistiem – mediķiem, kultūras darbiniekiem un citiem nozaru profesionāļiem, kas jau ir uzsākuši vai tuvākajā laikā plāno uzsākt darbu pilsētā.

Attiecībā uz „B” sekciju bija pieņemts lēmums rīkot dzīvokļu īres tiesību izsoli, kurā var piedalīties ikviena fiziska persona, kas vēlas dzīvot renovētajā mājā. Izsoles tiks rīkotas 3 blokos (katru nedēļu pa blokam), pirmajā no tiem nosolot 11 dzīvokļus. Informācija par šīm izsolēm jau ir publicēta pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv. Atkarībā no izvelētā objekta, pieteikšanās termiņš ir līdz 3. vai 6. maijam, izsoles attiecīgi notiks 10. un 13.maijā.

Atkarībā no šo izsoļu rezultātiem tiks pieņemts lēmums par „C” sekcijā esošo dzīvokļu izmantošanu. Taču jau šobrīd zināms, ka interesi par tiem izrāda pilsētas uzņēmumi, kas labprāt izīrētu šos mājokļus, lai izmitinātu šeit savus augsti kvalificētus darbiniekus.
Potenciālos izsoļu dalībniekus aicina uzmanīgi izpētīt izsoles noteikumu un īres līguma nosacījumus. Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālr. 654 04348, 654 04354, 654 04352, vai rakstos uz e-pastu: aija.vilcane@daugavpils.lv, irina.prozore@daugavpils.lv.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa.