Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

402
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 21.martā plkst.11:00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Latgales Centrālā bibliotēka” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

2.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Interešu izglītības programmu licencēšanas un neformālās izglītības programmu atļauju izsniegšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

3.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2024.gada __.__________  saistošo noteikumu Nr.___  „Par interešu izglītības programmu licencēšanu”

apstiprināšanu.

 

Zinotājs – Izglītības satura nodaļas izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos I.Onzule

4.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola””” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Mākslu izglītības kompetences centrs “ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “ Saules skola””” direktore I.Kokina

5.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 9.februāra lēmumā Nr.36 “Par bērnu un jauniešu sporta nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu".

6.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja V.Linkeviča

7.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei "Daugavpils Sporta skola" pamatbudžeta programmā "Iestādes darbības nodrošināšana".

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “ Daugavpils Sporta skola” direktors E.Ševčenko

8.

Par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” vadītāja M.Isupova

9.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Centra vidusskola” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Daugavpils Centra vidusskola” direktors J.Visockis

10.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Valsts ģimnāzija” pamatbudžeta programmā „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Daugavpils Valsts ģimnāzija” direktore O.Petaško

11.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta programmām.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Daugavpils Iespēju vidusskola” direktore I.Brokāne

12.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs” pamatbudžeta programmā „Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs” direktore M.Raičonoka

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!