Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

444
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 1.februārī plkst.11:00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 16.novembra lēmumā Nr.785  “Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektam”.

 

Ziņotājs – Daugavpils centra vidusskolas direktors J.Visockis

2.

Par Valentīndienas akcijas apstiprināšanu Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” vadītāja R.Ģiptere

3.

Par nekustamā īpašuma Muzeja ielā 3, Daugavpilī, daļas nodošanu  bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Radošā laboratorija”.

4.

Par nekustamā īpašuma Muzeja ielā 3, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs”.

 

Ziņotājs – PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “ Saules skola” direktore I.Kokina

5.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.

6.

Par grozījumu “Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijā

2018.-2025.gadam”.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!