Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

244
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 23.novembrī plkst.11:00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā 2024.-2028.gadam” apstiprināšanu.

2.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā ,,Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi".

3.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta programmām.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

4.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

Ziņotājs - Daugavpils Iespēju vidusskolas direktores vietnieks  A.Gržibovskis

5.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

 

Ziņotājs - Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra direktore M.Raičonoka

6.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Latgales zoodārzs".

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Latgales zoodārzs” vadītājs M.Pupiņš

7.

Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

Ziņotājs – Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktors I.Zučiks

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!