Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

236
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 25.maijā, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Kultūras pārvalde”.

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

2.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „ Daugavpils neredzīgo biedrība".

 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Latgales Centrālā bibliotēka” vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā A.Burunovs

3.

Par Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja A.Jukša

4.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Mākslu  izglītības kompetences centra "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola"  pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

Ziņotājs – MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola” direktore I.Kokina

5.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi ,t.sk. latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu.

 

Ziņotājs –Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!