Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

385
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 6.oktobrī, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja R.Ģiptere

 

 

2.

Par nekustamo īpašumu 18.novembra ielā 47, Daugavpilī daļas, Aveņu ielā 40, Daugavpilī daļas un Valkas ielā 4, Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

 

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmai „Latviešu valodas apmācības programma".

 

 

4.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola"".

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

5.

Par valsts budžeta transfertu palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi” un finansējuma novirzīšanu pamatbudžeta programmai „Līdzekļi projektu realizācijai”.

 

 

6.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

 

 

 

Ziņotājs – PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” direktore I.Kokina

 

 

7.

Par Starptautiskā Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursa nolikumu.

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska