Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

132
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 19.novembrī, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

1.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei.

 

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

 

2.

 

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursa kārtībā.

( pieteikumi_DRS) (pieteikumi_DPNS).

 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

3.

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8. jūnija lēmumā Nr.298 „Par izglītības iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā”.

 

PIKC “ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “ Saules skola”” direktore I.Kokina

4.

Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centram “ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “ Saules skola”” pamatbudžeta programmā “ Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”.

 

 

5.

 

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram “ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “ Saules skola” pamatbudžeta programmā

‘ Iestādes darbības nodrošināšana’.

 

 

 

6.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.627 “Par Daugavpils 13.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”

Daugavpils 13.vidusskolas direktore A.Skutele

 

7.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Vienības nams” vadītāja R.Osmane

 

8.

 

Par dāvinājuma ( ziedojuma) pieņemšanu.

 Daugavpils 3. vidusskolas direktors V.Azarevičs

 

9.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “ Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi”.

 Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktora vietniece Ž.Kulakova