Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

619
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 2.septembrī, plkst.11.00, zsludina šādu darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”.

 

 

2.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm.

 

 

3.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde” .

 

 

4.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja p.i.  I.Lagodskis

 

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā.

 

 

6.

Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja  M.Isupova

 

 

7.

Par Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja N.Isate

 

 

8.

Par Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

 

 

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja V.Larionova.

 

 

9.

Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

 

 

Ziņotājs - J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktore G.Smuļko

 

 

10.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pamatbudžeta programmām.

 

 

11.

Par ilgtermiņa līguma norakstīšanu.

 

 

 

Ziņotājs- Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja RĢiptere