Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde (audio) Domes ziņas

182
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi
2020.gada 23.jūlijā, plkst.11.00.

Videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību: 

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas palielināšanu Marka Rotko mākslas centram.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs Māris Čačka

2.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Poļu kultūras centram

Poļu kultūras centra vadītāja Žanna Stankeviča

3.

Par atbalstu Daugavpils 3.vidusskolas projektam “Pārmaiņu ieviešanas atslēga – efektīva mācību stunda” un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode

Audio