Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komiteja (audio) Domes ziņas

155
Izglītības un kultūras jautājumu komiteja (audio)

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020. gada 9. aprīlī plkst.11.00 Videokonferences režīmā un izsludina šādu darba kārtību:

Sēdes audio ieraksts pieejams šeit (~3 mb)

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas palielināšanu Marka Rotko mākslas centram.

Marka Rotko mākslas centra vadītājs M.Čačka