Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

126
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes  Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2019.gada 7.novembrī, plkst.11.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

1.

 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Daugavpils 15. vidusskolas direktors, domes deputāts A.Gržibovskis

 

2.

 

Par dāvinājuma pieņemšanu.

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste K.Galvāne

 

 

3.

 

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Hokeja klubs Daugavpils”.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

 

4.

 

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “ Hokeja klubs Daugavpils”.

 

 

5.

 

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

Daugavpils 13.vidusskolas direktore A.Skutele