Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde Domes ziņas

298
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde 2019.gada 15.augustā, plkst.9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē Darba kārtība:

1.

 

2.

Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

Ziņotājs – Daugavpils Futbola skolas direktora p.i V.Šteinbergs

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

3.

Par grozījumiem Domes 2019.gada 28.marta noteikumos Nr.3 “Kārtībā, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”.

4.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”.

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 16.maija lēmuma Nr.279 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai “SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA” no pamatbudžeta programmas “Sporta organizāciju atbalsts”.

 

Ziņotājs-  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis