Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

205
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2019.gada 20.jūnijā, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mrija” no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž. Kobzeva

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra” 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore I.Maksimčika

3.

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” vadītājs A.Rudzs

 

4.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

5.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”.

 

 

6.

Par grozījumiem 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.707 “Par noteikumu apstiprināšanu”

 

7.

8.

 

 

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu.

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 

 

9.

Par kultūras nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

 

 

Ziņotājs - VSIA “Daugavpils teātris” valdes locekle  R.Strode

10.

Par atbalstu projektam PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” projektam un apropriācijas palielināšanu

 

 

11.

Par atbalstu projektam PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” projektam un apropriācijas palielināšanu

 

 

 

Ziņotājs – PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” direktore I.Kokina