Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

139
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 2019.gada 10.janvārī, plkst.11.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.aprīļa nolikumā Nr.5 „Nolikums par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem”

 

Ziņotājs – Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas Mārketinga un projektu vadītāja I.Andiņa

2.

3.

4.

    

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādi

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

Par atbalstu Staņislava Broka  Daugavpils mūzikas vidusskolas projektam „Nākotnes skola top šodien”

Par atbalstu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas projektam „Kāda ir tava identitāte?”

 

Ziņotājs – Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors A.Broks