Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

551
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 25.janvārī plkst.13:30, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par nepieciešamību lūgt Kultūras ministriju izvērtēt Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktora  rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Vienības nams” vadītāja p.i. D.Soldāne

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!