Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

1058
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētāja Līvija Jankovska sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 18.maijā, plkst.13.00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par Sadarbības līguma noslēgšanu.

2.

Par trīspusēja Sadarbības līguma “PAR FUTBOLA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBU DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS TERITORIJĀ”.

 

Ziņotājs - SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” valdes loceklis V. Šteinbergs

3.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra noteikumos Nr.6 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām”.

4.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2023.gada 9.februāra lēmumā Nr.38

„Par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola”, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Ledus sporta skola” un Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas reorganizāciju”.

 

Ziņotājs - Jaunatnes lietu un sporta pārvaldes vadītāja V.Linkeviča

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!