Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

581
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

2023. gada 7. septembrī plkst. 11.00 notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde (Kr. Valdemāra ielā 1, sēžu zālē).

Sēdes darba kārtība:

1. Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Ziņotājs – Daugavpils Iespēju vidusskolas direktore I. Brokāne

2. Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Kultūras pārvalde”.

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vecākā kultūras pasākumu organizatore V. Viļevko

3. Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Krievu kultūras centrs".

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” vadītāja N. Kožanova

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai “Daugavpils latviešu biedrība” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centrālās pārvaldes Administratīvā departamenta vadītāja Ž. Kobzeva

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!