Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

65
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece Nataļja Kožanova sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 17.septembrī, plkst.11.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas pārdali Latgales Centrālās bibliotēkas pamatbudžeta programmā “ Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”.

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

2.

Par apropriācijas pārdali Kultūras pārvaldei.

 

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja

E. Kleščinska

 

3.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Profesionālās izglītības kompetences centra “ Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “ Saules skola”” pamatbudžeta programmā “ Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”.

 

Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “ Saules skola” direktore I.Kokina

 

 

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019. gada 15. augusta lēmumā Nr.494 “ Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “ Kultūras pils” maksas pakalpojumu cenrādi.

 Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “ Kultūras pils” vadītājs A.Rudzs

 

5.

 Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

6.

 Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/ vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu.

 

 

7.

 Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām.

 

 

8.

 Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi.

 

 

9.

 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

 

10.

 Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

 

 

11.

 Par projekta “ Dialogue for Daugavpils develpment” pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģenturas administrētas Eiropas Savienības programmas “ Erasmus +: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības “ Atbalsts politikas reformai” 2020. gada 3. projektu pieteikumu konkursam.

 

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga

 

12.

 Par projekta “ COOPERATION CHALLENGE” pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas Eiropas Savienības programmas “ Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātes “ Brīvprātīgais darbs” 2020. gada 3. projektu pieteikumu konkursam.

 

 

13.

 Par projekta “EXPERIENCE EXCHANGE EXPERIMENTS” pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu administrētas Eiropas Savienības programmas “ Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātes “ Brīvprātīgais darbs “ 2020.gada 3. projektu pieteikumu konkursam.

 

 

14.

 Par noteikumu “ Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums no pamatbudžeta programmas “ Augstāko sasniegumu un jauno perspektīvi sportistu atbalsts”” apstiprināšanu.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

 

15.

 Par noteikumu “ Kārtība, kādā piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā” apstiprināšanu.

 

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Sporta pārvalde” nolikumā.