Šobrīd Daugavpilī

Izbeigta Daugavpils pašvaldības līdzdalība SIA “Latgales laiks” Domes ziņas

192
Izbeigta Daugavpils pašvaldības līdzdalība SIA “Latgales laiks”

Atbilstoši likumdošanai, katrus 5 gadus pašvaldībai ir jāizvērtē līdzdalība kapitālsabiedrībās. 27. maijā Domes sēdē deputāti skatīja veikto izvērtējumu  par pašvaldības tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās un noteiktos stratēģiskos mērķus.

Atzinumā par  līdzdalības izbeigšanu SIA “ Latgales laiks” konstatēts, ka īpašnieki ir 5 fiziskas personas un 1 juridiska persona-Daugavpils Dome. Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības jau ir pieņēmušas lēmumu par līdzdalības izbeigšanu SIA “Latgales laiks”, atbilstoši grozījumiem likumdošanā pašvaldība nevar būt medija dibinātāja, kā arī pašvaldība ir spējīga sasniegt stratēģisko mērķi-sabiedrības informētības un saliedētības veicināšana, jo Daugavpils pilsētas teritorijā tirgus ir spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu. Tāpēc ir pieņemts lēmums par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalības izbeigšanu SIA “Latgales laiks”.

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.