Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

173
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 17. novembrī plkst. 9.00 videokonferences režīmā ZOOM platformā

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes gabala Strazdu ielā 4, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 025 0412 sadali.
  4. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080167, Vidzemes ielas 106 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  5. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370451, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I. Funte.