Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

422
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2022.gada 3.novembrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7321, Daugavpilī, sadali.
  3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 018 1725, Daugavpilī, sadali.
  4. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000340020, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  5. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000392817, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  6. Par zemes vienības Vidzemes ielā 80, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

  1. Par grozījumiem Daugavpils domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.666 “Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 001 3324, Rīgas ielā 28C, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests””.
  2. Par grozījumiem Daugavpils domes 2020.gada 29.decembra lēmumā Nr.714 “Par nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests””.
  3. Par nekustamā īpašuma 18.Novembra ielā 197V, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests”.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja p.i. M.Gerasimova.