Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

372
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2024.gada 21.martā plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamo īpašumu Ezeru ielā 56 un Ezeru ielā 58, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 319V, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 nodošanu atsavināšanai.
  4. Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienību Jelgavas ielas 1C rajonā, Daugavpilī.
  5. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 025 0511 (kad.Nr.0500 025 0511), 0500 025 0510 (kad.Nr.0500 025 0510) un 0500 025 0015 (kad.Nr.0500 025 0515), Daugavpilī, zemes robežu pārkārtošanu.
  6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par zemes gabala daļas Daugavpilī, Rīgas ielā 39, bezatlīdzības lietošanu”.

Ziņotājs:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes  Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!