Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

39
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 6.maijā plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

 

  1. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 006 0616, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.
  2. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 007 0714, Daugavpilī, nomas tiesību izsoli.
  3. Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 39, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai.
  4. Par dzīvojamās mājas Akadēmiķa Graftio ielā 29, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.133 nodošanu atsavināšanai.
  5. Par zemes vienības Plūmju ielā 28, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  6. Par zemes vienības Senlejas ielā 35, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte