Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

47
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2020.gada 19.novembrī plkst. 10.00 Videokonferences  režīmā

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes vienības Stropu ielas rajonā, Dauagvpilī, pārdošanu izsolē.
  3. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 10.decembra lēmumā Nr.879 “Par zemesgabalu iznomāšanu baznīcai pieguļošās teritorijas uzturēšanai un labiekārtošanai”.
  4. Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.
  5. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 7609, daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
  6. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 029 0112, sadali.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte