Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde (audio) Domes ziņas

136
Īpašuma komitejas sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2020.gada 9. aprīlī plkst. 10.00

Videokonferences režīmā

  1. Par zemes gabala Senlejas ielā 41, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 8102, Daugavpilī, daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
  3. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 015 0051, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
  4. Par 2017.gada 2.marta Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000100215 Stacijas ielā, Daugavpilī, daļas 85 m2 platībā nomas līguma Nr.ZI 1/2017, darbības termiņa pagarināšanu.
  5. Par 2017.gada 22.maija Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000080816 Aveņu ielas 26 rajonā, Daugavpilī, daļas 48 m2 platībā nomas līguma Nr.ZI 3/2017, darbības termiņa pagarināšanu.

 Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

Sēdes audio ieraksts pieejams šeit (~11 mb)