Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

217
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 17.oktobrī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

  1. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Daugava Chess”.

Ziņotājs:

Latgales centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

  1. Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Volejbola klubs “miLATss”.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis.

 3. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšana
4. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0093, nodošanu atsavināšanai.

  1. Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu atsavināšanai.
  2. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.476 “Par zemes gabala iedalīšanu nomā”.
  3. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Saules stariņi”.
  4. Iesnieguma izskatīšana (par nekustamo īpašumu – zemes gabalu Zeļinska ielā 25, Daugavpilī).
  5. Iesnieguma izskatīšana (par nekustamajiem īpašumiem “Stropu mežaparks”, “Gubiščes ezers”).

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte