Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

215
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 8.augustā plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

Domes sēžu zālē

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu atsavināšanai.
  3. Par nekustamā īpašuma Šūņu ielā 1, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un pārdošanu izsolē.
  4. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumā Nr.156.
  5. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017204, iznomāšanu.
  6. Par nekustamā īpašuma “387.km” – 3, Daugavpilī, atsavināšanu.
  7. Par nekustamā īpašuma paturēšanu.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs.