Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

173
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 20.jūnijā plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 21-1, Daugavpilī, atsavināšanu.
  3. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
  4. Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 023 0001, nodošanu atsavināšanai.
  5. Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 16C, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  6. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000271202, daļas nomas tiesību izsoli.
  7. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000013202, daļas nomas tiesību izsoli.
  8. Par Pārjaunota 2012.gada 13.marta Zemesgabala nomas līguma Nr.DK 16 Daugavpilī, Smilšu ielas 96A rajonā, darbības termiņa pagarināšanu.
  9. Iesnieguma izskatīšana.

 

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.