Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

98
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2019.gada 10. janvārī plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

  1. Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7705 002, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7705, 18.novembra ielā 43, Daugavpilī, nojaukšanu.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte