Šobrīd Daugavpilī

Informācija par iespēju veikt ziedojumus Pašvaldības ziņas

1699
Informācija par iespēju veikt ziedojumus

Saskaņā ar Saeimas 16. jūnijā pieņemtā likuma „Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” prasībām, Daugavpilī līdz 15.novembrim jādemontē divi objekti – piemineklis Sarkanās armijas karavīriem, kas atrodas Slavas skvērā, un piemineklis Sarkanās armijas 360. strēlnieku divīzijas karavīriem, kas atrodas 18. Novembra un Vasarnīcu ielas krustojumā.

Likums paredz, ka objektu demontāžu finansē vienādā apmērā no valsts un tās pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgais objekts atrodas, budžeta līdzekļiem, bet primāri darbus finansē no šim mērķim fizisko un juridisko personu ziedotajiem finanšu līdzekļiem, ja tādi ir.

Likuma prasību izpildei Daugavpils pašvaldībā ir sagatavots rīcības plāns, kura ietvaros tiek gatavoti nepieciešamie dokumenti un procedūras.   

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības rekvizīti ziedojumiem pieejami www.daugavpils.lv sadaļā „Kontakti” (https://www.daugavpils.lv/kontakti). Vienots konts ir domāts visiem ziedojumiem, maksājuma pārskaitīšanas brīdī jāveic precizējošu ierakstu ailē „maksājuma mērķis” – pieminekļu demontāžai.

Pašvaldības rekvizīti ziedojumiem un dāvinājumiem:

Daugavpils pilsētas pašvaldība

reģistrācijas Nr. 90000077325

Swedbank

LV69HABA0001402041250

Subkonts: 30202401100

HABALV22

Valsts kase

LV82TREL980200309300B