Šobrīd Daugavpilī

Iedzīvotāju pieņemšanas kārtība pašvaldības kapitālsabiedrībās ārkārtējās situācijas laikā Pašvaldības ziņas

460
Iedzīvotāju pieņemšanas kārtība pašvaldības kapitālsabiedrībās ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, no 15. novembra mainīta apmeklētāju pieņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās.

 

SIA “Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” informē, ka ārkārtējās situācijas laikā klientu apkalpošana klātienē notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta:

 • Abonentu nodaļa, Kase, Parādu piedzinējs: 654 07287;
 • Ražošanas tehniskā nodaļa: 654 07272;
 • Automašīnu stāvvietas atļauju izsniegšana: 654 34919.
 • Apmeklētāju ierašanās tieši norādītajā laikā. Atrodoties uzņēmuma telpās jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības.

 

SIA “Daugavpils ūdens” 16.novembra nodrošina klientu apkalpošanu klātienē (t.sk. arī norēķinu kases darbību), kas tiks veikta  tikai pēc iepriekšēja  pieraksta, zvanot pa tālr. 654 21568, 654 24761 vai 621 03020.

Klientiem ir nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts un līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte).

Tie apmeklētāji, kuriem nav derīga sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, SIA “Daugavpils ūdens” pakalpojumus arī turpmāk varēs saņemt elektroniski:

 • elektroniski (nosūtot aizpildītu un parakstītu ar drošu e-parakstu dokumentu uz kontakti@daugavpils.udens.lv vai nodala@daugavpils.udens.lv
 • nosūtot pa pastu (SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3,Daugavpils, Latvija, LV 5401)
 • ievietojot dokumentus pastkastītē SIA “Daugavpils ūdens” caurlaides punktā Ūdensvada ielā 3 (pastkastīte tiek iztukšota reizi dienā).

Aicinām arī izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  attālināti:

 • Klientu apkalpošanas centrs (ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, lietošanas un apmaksas noteikumi; Informācija par līgumu noslēgšanas kārtību;  pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtība pieslēgšanai ū/l tīkliem; decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija utt. - tālr.654 21568, 654 24761, 62103020 nodala@daugavpils.udens.lv;
 • Tehniskā nodaļa (tehnisko noteikumu izsniegšana un konsultācijas pievienošanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem) – tālr.654 22552, 654 47818 kontakti@daugavpils.udens.lv;
 • Dežurējošais dispečers (operatīva informācija par remontdarbiem un avārijas situācijām ielu ūdensvada un kanalizācijas tīklos)  – tālr.654 24251 vai m.t. 20229913;
 • Ūdens kvalitātes pārbaudes laboratorija (dzeramā ūdens, virzemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana un to testēšana akreditētā  laboratorijā)  – tālr. 654 07523, labor@daugavpils.udens.lv;
 • Lietvedības sekretāre - tālr. 654 44565, kontakti@daugavpils.udens.lv
 • Ūdensmērītāju grupa (informācija par ūdensmērītāju uzstādīšanu, ekspluatāciju un verificēšanas termiņiem) – 654 23961;

 

SIA “Daugavpils siltumtīkli” apkalpo klientus klātienē pēc iepriekšējā pieraksta. Pieraksts tiek veikt pa telefona numuriem (abonentu nodaļa, kase) – 654 07547; 654 07548; 654 07549. Pieraksts tiek veikts pirmdienās no 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08.00 līdz 17.00, piektdienās no 08.00 – 16.00.

 

Apmeklējot iestādi Covid-19 sertifikāts nav nepieciešams, tomēr iedzīvotājiem jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības.

Uzņēmuma speciālistu konsultācijas var saņemt attālināti:

 • Tehniskais direktors, tehniskā sekretāre – 654 07533;
 • Klientu apkalpošanas nodaļa, fizisku personu apkalpošana – 654 07547; 654 07548; 654 07549;
 • Klientu apkalpošanas nodaļa, juridisku personu apkalpošana – 654 07541; 654 07559;

Aktuālā informācija www.dsiltumtīkli.lv.

 

SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” apmeklētājus apkalpo “zaļajā” drošības režīmā – ar Covid-19 sertifikātiem. Veikt pakalpojumu rezervācijas Daugavpils Olimpiskajā centrā var zvanot pa tālruni – 654 75140. Saziņai ar iestādes speciālistiem:

 • Biroja administratore – 654 22263;
 • Klientu apkalpošanas struktūrvienības vadītāja – 266 39272;
 • Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāja – 266 40007.

Aktuālā informācija par pieejamajiem pakalpojumiem www.daugavpilsoc.lv.

 

SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” klātienē apkalpos klientus ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai negatīvu Covid-19 testu. Iepriekšēja pieteikšanās:

 • Pirts pakalpojumi Stacijas ielā 63 – 220 001161;
 • Pirts pakalpojumi Tautas ielā 60 – 220 001162;
 • Pirts pakalpojumi Sēlijas ielā 18 – 220 001164;
 • Deratizācijas, dezinsekcijas pakalpojumi un tālrunis uzziņām – 654 24769; 220 01171.

Aktuālā informācija par pieejamajiem pakalpojumiem www.sadzive.lv.

 

AS “Daugavpils satiksme” informē, ka ārkārtējās situācijas laikā klientu pieņemšana klātienē netiek organizēta. Iedzīvotāji ar uzņēmuma speciālistiem var sazināties attālināti:

 • Administrācija – 654 33632;
 • Uzziņu birojs – 654 46705, 29154237.

Aktuālā informācija www.satiksme.daugavpils.lv.

 

SIA Parkings D informē, ka uzņēmuma pakalpojumi pieejami attālināti. Iedzīvotāji klātienē tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis uzziņām – 654 20633.

Plašāka informācija par maksas autostāvvietu pakalpojumiem pilsētā www.parkingsd.lv.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa