Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde (audio) Domes ziņas

307
Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 12.maijā, plkst.15.00 un izsludina šādu darba kārtību:

(audio)

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20”Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”

Daugavpils pilsētas domes

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

2.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

 

3.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 6.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” apstiprināšanu