Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

518
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Piektdien, 28. janvārī plkst. 10.00 tiek sasaukta Daugavpils pilsētas domes ārkārtas Finanšu komitejas sēde Domes sēžu zālē Kr. Valdemāra ielā 1, ar iespēju pieslēgties videokonferences režīmam.

DARBA KĀRTĪBA

 

1.

Par finansējuma piešķiršanu Sporta organizācijām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. I.Lagodskis

 

 

2.

Par Daugavpils domes saistošo noteikumu „Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja L.Drozde

 

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2021.gada 16.decembra  saistošajos noteikumos Nr.67 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

4.

Par Daugavpils domes saistošo noteikumu „Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

 

 

5.

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem

 

Ziņotājs - AS „Daugavpils satiksme” valdes loceklis S.Blagoveščenskis

 

 

6.

Par saistošo noteikumu „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”  apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece