Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

238
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdes darba kārtība, Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 4.jūlijā, plkst.14.00

1.

Par atbalstu projektam “Digitālais tūrisms”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” vadītāja D.Soldāne

2.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam un viņa trenerim no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja V.Linkeviča

3.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils satiksme”.

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs

4.

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.24 nodošanu atsavināšanai.

5.

Par dzīvojamās mājas Augstā ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.56 nodošanu atsavināšanai.

6.

Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 72, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.58 nodošanu atsavināšanai.

7.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 3117, Kraujas ielā 1A k-2-30, Daugavpilī, pārdošanu.

8.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 0735, Kraujas ielā 1A k-66, Daugavpilī, pārdošanu.

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 1829, Balvu ielā 1C k-22, 751, Daugavpilī, pārdošanu.

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 008 0128, Cīruļu ielā 21, Daugavpilī, pārdošanu.

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 031 0134, Dravnieku ielā 42, Daugavpilī, pārdošanu.

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 039 0206, Daugavas ielā 113, Daugavpilī, pārdošanu.

13.

Par zemes vienības, kadastra Nr.0500 008 0183, Ezeru ielā 56, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

14.

Par zemes vienības, kadastra Nr.0500 008 0184, Ezeru ielā 58, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!