Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

239
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdes darba kārtība, Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 4.aprīlī, plkst.14.00

1.

Par saistošo noteikumu “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu.

2.

Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas Bērnu

un jauniešu centra “Jaunība” interešu izglītības programmās” apstiprināšanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

3.

Par Sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību Latgales Tūrisma asociācija.

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Sabiedrisko attiecību un tūrisma departamenta Tūrisma nodaļas vadītājas p.i. L.Rudzīte-Besakirska

4.

Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par Ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem, kuri profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes apgūst interešu izglītības programmu “Sporta meistarības pilnveidošana”” apstiprināšanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja V.Linkeviča

5.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Zinātņu vidusskola” direktors V.Azarevičs

6.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde” vadītāja p.i. A.Mahļins

7.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs „Inženieru arsenāls”” maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs „Inženieru arsenāls” vadītājs R.Ķikusts

8.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Kultūras pils” maksas  pakalpojumu cenrādi.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Kultūras pils” vadītāja A.Leščinska

9.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” vadītāja R.Ģiptere

10.

 

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Rotko muzejs” maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes ”Rotko muzejs” vadītājs Māris Čačka

11.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” vadītāja D.Soldāne

12.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības konsolidētā 2023.gada pārskata apstiprināšanu.

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede E.Ugarinko

13.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības  pamatbudžeta apakšprogrammā “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” .

14.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta  apakšprogrammas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

15.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

16.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai “Lielas ģimenes” no     pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

Ziņotājs -Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

17.

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.6 nodošanu atsavināšanai.

18.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.56 pārdošanu.

19.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 pārdošanu.

20.

Par dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.47 pārdošanu.

21.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.34 pārdošanu.

22.

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.49 nodošanu atsavināšanai.

23.

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Daugavpils teātris.

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!