Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

398
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdes darba kārtība, Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2024.gada 22.martā, plkst.15.00

1.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Latgales Centrālā bibliotēka” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Latgales Centrālā bibliotēka” vadītāja J.Šapkova

2.

Par kustamās mantas atsavināšanu.

3

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēm.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs V.Golubevs

4.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 9. februāra lēmumā Nr.36 “Par bērnu un jauniešu sporta nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu”.

5.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem".

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” vadītāja V.Linkeviča

6.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei "Daugavpils Sporta skola" pamatbudžeta programmā “Iestādes darbības nodrošināšana".

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes "Daugavpils Sporta skola" direktors E.Ševčenko

7.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas  pašvaldības iestādes “Mākslu izglītības kompetences centrs “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” direktore I.Kokina

8.

Par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils valstspilsētas Pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde” vadītāja M.Isupova

9.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta programmām.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Iespēju vidusskola” direktore I.Brokāne

10.

Par apropriācijas grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Centra vidusskola” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Centra vidusskola” direktors J.Visockis

11.

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Valsts ģimnāzija” pamatbudžeta programmā “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana”.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Valsts ģimnāzija” izglītības metodiķe R.Malnace

12.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs” pamatbudžeta programmā “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana”.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs” direktore M.Raičonoka

13.

Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projektam Nr.1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/020 “Energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkā Vidzemes ielā 41A”.

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Finanšu departamenta vadītāja E.Upeniece

14.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas  pašvaldības iestādei „Rotko muzejs” pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes ”Rotko muzejs” vadītājs Māris Čačka

15.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 24.novembra lēmumā Nr.792 “Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” pamatkapitālā”.

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs

16.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

17.

Par nekustamo īpašumu Ezeru ielā 56 un Ezeru ielā 58, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

18.

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienību Jelgavas ielas 1C rajonā, Daugavpilī.

19.

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 319V, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 nodošanu atsavināšanai.

20.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.159 “Par  zemes gabala daļas Daugavpilī, Rīgas ielā 39, bezatlīdzības lietošanu.

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000045395, Avotu ielā 19 k-5, Daugavpilī, pārdošanu.

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103108, Kraujas ielā 1A k-2, 21, Daugavpilī, pārdošanu.

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103110, Kraujas ielā 1A k-2, 23, Daugavpilī, pārdošanu.

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103214, Kraujas ielā 1A k-5, 101, Daugavpilī, pārdošanu.

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000151512, Sēlijas ielā 55, Daugavpilī, pārdošanu.

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!