Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

459
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēde 2024.gada 18.janvārī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par atbalstu Mākslu izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” projektam

 

Ziņotājs – MIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” direktore I.Kokina

 

2.

 Par tūrisma piedāvājumu apstiprināšanu

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils cietokšņa un muzeju pārvalde” vadītāja p.i. A.Mahļins

3.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr. 56 nodošanu atsavināšanai

4.

Par dzīvojamās mājas Puškina ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr. 44 pārdošanu

5.

Par dzīvojamās mājas Tautas ielā 85, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.5 nodošanu atsavināšanai

6.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

7.

Par zemes gabala nodošanu atsavināšanai

8.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr. 22 nodošanu atsavināšanai

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000250414, Čiekuru ielas 15 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000015818, Krāslavas ielas 42/44 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360022, Daugavas ielas 73 rajonā, pārdošanu

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums Ormaņu ielas 7 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000082417, Vidzemes ielas 92 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000140815, Transporta ielas 25 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

Ziņotājs - Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!